top of page

TYT 11 KARIŞIMLAR

TYT 12 ABT

TYT 13 KİMYA HER Y.

AYT 01 ATOMUN YAPISI

AYT 02 PERİYODİK SİS.

AYT 03 GAZLAR

AYT 05 ENTALPİ

AYT 07 DENGE

AYT 09 KÇÇ

AYT 10 PİL

AYT 11 KARBON KİM. G.

AYT 12 ALKENLER

AYT 12 AROMAT. FONK.

AYT 12 ALDEHİT KET.

AYT 04 SIVI ÇÖZELTİLER

AYT 06 HIZ

AYT 08 ASİT BAZ

AYT 10 REDOKS

AYT 10 ELEKTROLİZ

AYT 12 ALKANLAR

AYT 12 ALKİNLER

AYT 21 ALKOL ETER

AYT 12 ASİT ESTER

AYT 13 ENERJİ KAYNAK.

bottom of page